Kategori

Spiritüel

Kategori

Spiritüellik, insanın ruhsal dünyasına olan ilgisini ve bu dünyayı keşfetme isteğini ifade eder. Ruhani deneyimler, insanın kendini daha büyük bir bütünün parçası olarak hissetmesini sağlar ve içsel huzurun ve anlamın kaynağı olabilir. Spiritüel yolculuk, bu deneyimlere ulaşmayı ve ruhun derinliklerinde dolaşmayı amaçlar.

Spiritüel danışmanlık kendi yaşamının koçu haline gelen ve danışanlarına koçluk hizmeti verebilen profesyonel kişilere ruhsal anlamda ilerlemeleri için kendilerini tanıma yolunda yardımcı olan kişilere denmektedir.

Psişik yetenek Metapsişik’in ve Parapsikoloji’nin araştırma alanında bulunan, insanın paranormal (normal dışı, normal ötesi) denilen, bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan psişik fenomenlerde söz konusu olan yeteneklerini ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir. Paranormal yetenek terimiyle eşanlamlıdır.

Pek çok insan farkında bile olmadan ruhsal bir uyanıştan geçer. Ruhsal uyanış süreci herkes için farklı olduğu için işaret ve belirtiler de öyle olacaktır. Sadece duygusal değil, aynı zamanda psikolojik ve fiziksel de birçok farklı belirtisi vardır.

Ruhsal uyanış nedir? Ruhsal uyanış; insanın kendi ruhuna uyanması sürecidir. Ruhsal yolunuzdan (soul path) uzaklaştığınızda tekrar ruhunuzun en derin seslerine kulak vermeniz için evren size ruhsal uyanış sürecini yaşatır.

İşte “Başarının 7 Spiritüel Yasası”!Deepak Chopra kimdir? … İçsel güç yasası … Alma-verme yasası … Karma yasası … Az çaba yasası … Niyet ve arzu yasası … Bağımsızlık yasası … Dharma yasası

Spiritualizm, ABD’de ortaya çıkan ve 1840 – 1920 yılları arasında yayılan dini akım. Spiritizm, 19. yy’ın ortalarında Fransa’da ortaya çıkan benzeri bir dini akım. Kurucusu Allan Kardec’in adına binaen “Kardesist Spiritizm” olarak da anılır.

Ruhsal (spritüel) temizlik veya ruhsal arınma akıl, beden, zihin ve ruh arasında uyum ve bağlantı yaratmak için gerçekleştirilen ritüeller, uygulamalar ve eylemler bütünüdür. Bu tür bir temizliği, toksik herhangi bir şeyden arınmayı veya uzaklaşmayı sağlayan herhangi bir şey olarak düşünebilirsiniz.

Bu manevi ihtiyaçları yansıtmak ve karşılamak için binlerce yıldır kutsal sembolleri kullanıyoruz. Bu spiritüel semboller, hayatın anlamı ve evrenin işleyişi hakkındaki fikirlerini yansıtan insanların ürünüdür. Ankh veya yin yang gibi spiritüel simgeler dünya çapında bilinmektedir.

Spiritüel enerji kişinin manevi dünyasına vakıf olması ile birlikte etrafına yaydığı enerjiye denilmektedir. Manevi enerji, genellikle metafizik veya manevi inançlarla ilişkilendirilen bir kavramı ifade eder. Farklı kültürel ve dini geleneklerde bazen yaşam gücü, chi, prana veya hayati enerji olarak anılır.

Spiritüel uyanış genellikle bir yolculuk olarak hayal edilse de illaki fiziki bir yolculuk olmak zorunda değildir; sınırlarınızın ötesine geçme ve bir sonraki evrimsel basamağa çıkma sürecidir. İnsan ömrü boyunca çok az deneyim, ruhsal bir uyanışınki kadar derin ve dönüştürücü olabilir.

Spiritüel kadın, diğer kadınlardan farklı bir imaj çizmekle birlikte, sonuçta kadındır. Dünyadaki bir kadında görebileceğiniz süslenme, dırdır etme, dedikodu, kapris yapma vs. vs. gibi birçok özelliği, yumuşatılmış ve biçim değiştirmiş olarak bu modelde de görebilirsiniz.

Bilinci bir temel/esas olarak gören “Spiritüel” bakış açısından, özgeciliği izah etmek epey kolay: O, empati ile ilişkilidir. Müşterek olan insan temel bilinci, başkalarının acısını hissetmemizin ve onlara özgecil/yardımsever eylemlerle karşılık vermemizin mümkün olduğu anlamına gelir.

Spiritüel Danışman Nedir? Spiritüel danışmanlık yapabilen kişiler kendi iç dünyasında ruhunu tanımış, maneviyatını yükseltmiş ve yaratıcıdan gelen içsel huzura erişip artık diğer insanlara yol arkadaşlığı yapabilecek düzeye gelebilen bireylerdir.

Spiritüel Eğitimi İçerisinde Neler Öğretilir?Spiritüel danışmanlık nedir?Spiritüel danışmanlık etik kuralları.Profesyonel danışmanlık uygulamaları.Seans yönetimi.Pozitif yaşam prensipleri.Zihin blokelerinden arınma.Manyetik aura uygulamaları.Çakralar ve denge çalışması.Daha fazla öğe…

Spiritüel ilişkide kişi kendine tanıdığı yaşam özgürlüklerini karşısındakine de tanıması gerektiğinin farkında ve anlayışındadır. Çift hem kendi yaşamlarına, hem çevrelerine, hem de birbirlerine olan sorumluluklardaki dengeyi korur. Anlayış üzerine kurulu bir ilişki yaşarlar.